Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6107.DT Sissejuhatus infoturbesse

Õppeaine nimetus inglise keeles: Introduction to Information Security
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Hillar Põldmaa
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6107.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6107.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/16.DT Informaatika Hillar Põldmaa  

Kevad 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/17.DT Informaatika Hillar Põldmaa  
  2 rühma