Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI6232.DT Uurimisseminar

Õppeaine nimetus inglise keeles: Research Seminar
Õppeaine maht: 2 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Andrus Rinde
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI6232.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI6232.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused