Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7053.DT Digitaalsete õppematerjalide koostamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Creating Digital Learning Resources
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Hans Põldoja
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7053.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7053.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused