Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7119.DT Magistritöö

Õppeaine nimetus inglise keeles: Master Thesis
Õppeaine maht: 21 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: David Jose Ribeiro Lamas
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7119.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7119.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused