Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7156.DT Interaktsioonidisaini meetodid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Interaction Design Methods
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Hans Põldoja
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7156.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7156.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused