Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7164.DT Mobiilirakenduste töötuba

Õppeaine nimetus inglise keeles: Mobile Devices Workshop
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Jaagup Kippar
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7164.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7164.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused