Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7206.DT Operatsioonisüsteemide paigaldus ja haldus

Õppeaine nimetus inglise keeles: Installation and Maintenance of Operation Systems
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Tanel Toova
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7206.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7206.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/17.DT Haridustehnoloogia Tanel Toova  
IFITM/17.DT Infotehnoloogia juhtimine Tanel Toova  

Kevad 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/18.DT Haridustehnoloogia Tanel Toova  
IFIOM/18.DT Informaatikaõpetaja, kooli infojuht Tanel Toova  
IFITM/18.DT Infotehnoloogia juhtimine Tanel Toova  
  1 rühm