Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7301.DT Digitaalne innovatsioon koolis - rahvusvahelised perspektiivid

Õppeaine nimetus inglise keeles: International Perspectives on Digital Innovations in Schools
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Kai Pata
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7301.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7301.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2017

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/17.DT Digitaalsed õpimängud Kai Pata en
IFHTM/17.DT Haridustehnoloogia Kai Pata en

Sügis 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/18.DT Digitaalsed õpimängud Kai Pata en
IFHTM/18.DT Haridustehnoloogia Kai Pata en
  1 rühm Kaasõppejõud:
James Sunney Quaicoe
 

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/19.DT Haridustehnoloogia Kai Pata en
IFIOM/18.DT Informaatikaõpetaja, kooli infojuht Kai Pata en
  1 rühm Kaasõppejõud:
Teemu Leinonen