Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFI7302.DT Mängude arendamine algajatele

Õppeaine nimetus inglise keeles: Basics of Game Development
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Martin Sillaots
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/IFI7302.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/IFI7302.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/17.DT Digitaalsed õpimängud Martin Sillaots en
DTLGM/18.DT Digitaalsed õpimängud Martin Sillaots en
IFHTM/17.DT Haridustehnoloogia Martin Sillaots en
1 rühm Kursuseprogramm(.pdf) Kaasõppejõud:
Roman Gorislavski