Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6025.DT Seminaritöö

Õppeaine nimetus inglise keeles: Research Paper
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Aile Möldre
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6025.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6025.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused