Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6032.DT Kultuuripärand: juurdepääs ja säilitamine

Õppeaine nimetus inglise keeles: Cultural Heritage: Access and Preservation
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6032.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6032.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused