Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6036.DT Infoturundus

Õppeaine nimetus inglise keeles: Information Marketing
Õppeaine maht: 5 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Aira Lepik
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6036.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6036.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused