Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT6067.DT Infotöö eetika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Ethics of Information Profession
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Silvi Metsar
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT6067.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT6067.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused