Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7104.DT Äri- ja ettevõtlusinformatsiooni allikad

Õppeaine nimetus inglise keeles: Business Information Resources
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Silvi Metsar
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7104.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7104.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused