Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INT7123.DT Kirjastamine: struktuur, funktsioon, poliitika

Õppeaine nimetus inglise keeles: Publishing: Structure, Functions, Policy
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Aile Möldre
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/INT7123.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/INT7123.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused