Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6050.DT Praktika matemaatilise analüüsi ja/või selle rakenduste valdkonnas

Õppeaine nimetus inglise keeles: Practice : Mathematical Analysis and/or Its Applications
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Tatjana Tamberg
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6050.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6050.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused