Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM6400.DT Tõenäosuslikud struktuurid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Probabilistic Structures
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Tõnu Tõnso
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM6400.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM6400.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2017

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMB/16.DT Matemaatika Tõnu Tõnso  

Kevad 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIFB/16.DT Informaatika Tõnu Tõnso  
MLMB/17.DT Matemaatika Andi Kivinukk  

Kevad 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
KAKLI/16.HR Klassiõpetaja Alar Leibak  
Kursuseprogramm(.pdf)