Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7302.DT Geomeetria tasandil ja ruumis

Õppeaine nimetus inglise keeles: Geometry on the plane and in the space
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: eksam
Vastutav õppejõud: Mart Abel
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7302.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7302.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused