Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM7404.DT Elementaarmatemaatika valitud peatükke II

Õppeaine nimetus inglise keeles: Selected Topics from Elementary Mathematics II
Õppeaine maht: 4 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Madis Lepik
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM7404.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM7404.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
MLMOM/17.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja) Madis Lepik