Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLM8225.DT Matemaatika erialaseminar II

Õppeaine nimetus inglise keeles: Seminar in Mathematics II
Õppeaine maht: 3 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/MLM8225.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/MLM8225.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused