Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus

Õppeaine nimetus inglise keeles: LIFE - Learning in Interdisciplinary Focused Environment
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud:
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/YID6001.YM
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/YID6001.YM
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Sügis 2017

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/17.DT Haridustehnoloogia  
INITB/16.DT Infoteadus  
MLMOM/17.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja)  
MLMOM/17.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja)  

Kevad 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIMM/17.DT Inimese ja arvuti interaktsioon  
INITM/17.DT Infoteadus  

Sügis 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
DTLGM/17.DT Digitaalsed õpimängud  
IFHTM/18.DT Haridustehnoloogia  
IFIFB/16.DT Informaatika  
IFITM/17.DT Infotehnoloogia juhtimine  
INITB/17.DT Infoteadus  
MLMB/16.DT Matemaatika  
MLMOM/18.DT Matemaatikaõpetaja (Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja)  
MLMOM/18.DT Matemaatikaõpetaja (Põhikooli matemaatikaõpetaja)  

Kevad 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFIMM/18.DT Inimese ja arvuti interaktsioon  
INITM/18.DT Infoteadus