Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Ilma õppejõuta ainekursused nominaaljaotustes

See päring kuvab kõik instituudi kursused, mis on kavandatud nominaaljaotustes, kuid millele ei ole määratud vastutavat õppejõudu.

Sügis 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Kohustuslik  
MLM6407.DT Diferentsiaalgeomeetria 6 MLMB/17.DT jah  

Kevad 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Kohustuslik  
IFI6203.DT Robootika 4 KAKLI/18.HR jah  
IFI6203.DT Robootika 4 KUIKB/18.LT jah  
IFI6203.DT Robootika 4 MLLB/18.LT jah  
MLM6312.DT Kompleksmuutuja funktsioonid 6 MLMB/17.DT jah  

Sügis 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Kohustuslik  
IFI6095.DT Veebiraamistikud 3 IFIFB/18.DT jah  
IFI6203.DT Robootika 4 IFIFB/19.DT ei  
IFI6203.DT Robootika 4 IFIFB/18.DT ei  
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4 HKIFR/18.HK jah  
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4 HKLOR/18.HK jah  
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4 MLLB/18.LT jah  
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4 MLBB/18.LT jah  
IFI7408.DT Infotehnoloogia strateegiline juhtimine 6 IFITM/19.DT jah  
MLM6004.DT Diferentsiaalvõrrandid 4 MLMB/18.DT jah  
MLM6103.DT Elementaarmatemaatika III 3 MLMB/19.DT jah  
MLM6133.DT Elementaarmatemaatika III 4 KAKLI/19.HR jah  
MLM6183.DT Sissejuhatus analüütilisse geomeetriasse 4 KAKLI/19.HR jah  
MLM6246.DT Arvutusmeetodid 4 MLMB/18.DT jah  
MLM6253.DT Kaasaegne geomeetria 4 MLMB/19.DT jah  
MLM6301.DT Optimeerimine majanduses 6 MLMB/18.DT jah  
MLM6305.DT Finantsmatemaatika alused 4 MLMB/19.DT jah  
MLM6410.DT Praktika I 3 MLMB/18.DT jah  
MLM6503.DT Matemaatiline analüüs III 4 MLMB/19.DT jah  
MLM6505.DT Matemaatilise analüüsi valitud peatükke 3 MLMB/18.DT jah  
MLM6506.DT Tõenäosusteooria algkursus 4 MLMB/19.DT jah  
MLM6523.DT Algebra II 4 MLMB/19.DT jah  
MLM7103.DT Matemaatika didaktika 4 KAKLI/19.HR jah  
MLM7104.DT Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika 3 IFIOM/19.DT jah  
MLM7198.DT Õpetajakoolituse põhipraktika I 6 MLMOM/18.DT jah  
MLM7198.DT Õpetajakoolituse põhipraktika I 6 MLMOM/18.DT jah  

Kevad 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Kohustuslik  
IFI6203.DT Robootika 4 KUIKB/19.LT jah  
IFI6203.DT Robootika 4 KAKLI/19.HR jah  
IFI7304.DT Taju ja tähelepanu digitaalses meedias 4 IFIMM/19.DT ei en
MLM6180.DT Diskreetse matemaatika elemendid 4 KAKLI/19.HR jah  
MLM6180.DT Diskreetse matemaatika elemendid 4 IFIOM/19.DT jah  
MLM6206.DT Arvuteooria 4 MLMB/19.DT jah  
MLM6300.DT Matemaatiline planeerimine 6 MLMB/19.DT jah  
MLM6308.DT Tabelarvutus ja programmeerimine 4 MLMB/19.DT jah en
MLM6309.DT Tabelarvutus ja programmeerimine 4 MLMB/19.DT jah en
MLM6411.DT Praktika II 3 MLMB/18.DT jah  
MLM6504.DT Matemaatiline analüüs IV 4 MLMB/19.DT jah  
MLM6507.DT Matemaatiline statistika 3 MLMB/19.DT jah  
MLM7166.DT Digivahendid matemaatikaõppes 4 KAKLI/19.HR jah  
MLM7199.DT Õpetajakoolituse põhipraktika II 6 IFIOM/19.DT ei  
MLM7199.DT Õpetajakoolituse põhipraktika II 6 MLMOM/18.DT jah  
MLM7199.DT Õpetajakoolituse põhipraktika II 6 MLMOM/18.DT jah  
MLM7403.DT Elementaarmatemaatika valitud peatükke I 4 IFIOM/19.DT jah  

Sügis 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Kohustuslik  
IFI6095.DT Veebiraamistikud 3 IFIFB/19.DT ei  
MLM6004.DT Diferentsiaalvõrrandid 4 MLMB/19.DT jah  
MLM6184.DT Tõenäosusteooria elemendid 4 KAKLI/19.HR jah  
MLM6227.DT Matemaatiline modelleerimine 4 MLMB/19.DT jah  
MLM6301.DT Optimeerimine majanduses 6 MLMB/19.DT jah  
MLM6307.DT Andmetöötlus ja andmekaeve 4 MLMB/19.DT jah  
MLM6410.DT Praktika I 3 MLMB/19.DT jah  
MLM6505.DT Matemaatilise analüüsi valitud peatükke 3 MLMB/19.DT jah  
MLM7504.DT Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika 5 KAKLI/19.HR jah  

Kevad 2022

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Kohustuslik  
MLM6225.DT Üldine topoloogia 3 MLMB/19.DT jah  
MLM6246.DT Arvutusmeetodid 4 MLMB/19.DT jah  
MLM6306.DT Majandusstatistika meetodid 4 MLMB/19.DT jah  
MLM6411.DT Praktika II 3 MLMB/19.DT jah  
MLM7196.DT Kõrvaleriala praktika 3 KAKLI/19.HR jah