Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppeained | Õppejõud | Avaldused | Päringud

Mart Laanpere

haridustehnoloogia vanemteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: mart.laanpere@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Õppekava kuraator

Õppekava kood Õppekava nimetus Õppetase
IFIOM.DT Informaatikaõpetaja magistriõpe

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
IFI7011.DT Põhipraktika I 6
IFI7012.DT Põhipraktika II 6
IFI7031.DT Aktiivõpe informaatikatunnis 3
IFI7034.DT Informaatika didaktika 6
IFI7051.DT Õppedisaini alused 4
IFI7055.DT Innovatsioonitehnoloogiad 4
IFI7086.DT Informaatika didaktika praktikum I 3
IFI7087.DT Informaatika didaktika praktikum II 3
IFI7200.DT Informaatika didaktika 4
IFI7207.DT Digitaalne õppevara 4
IFI7216.DT Aktiivõpe informaatikatunnis 4
IFI7218.DT Magistritöö seminar 4

Sügis 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
IFI7011.DT Põhipraktika I 6 IFIOM/18.DT  
IFI7034.DT Informaatika didaktika 6 IFIOM/19.DT  
IFI7051.DT Õppedisaini alused 4 IFIOM/18.DT  
IFI7051.DT Õppedisaini alused 4 IFHTM/19.DT  
IFI7055.DT Innovatsioonitehnoloogiad 4 IFHTM/19.DT  
IFI7055.DT Innovatsioonitehnoloogiad 4 INITM/19.DT  
IFI7216.DT Aktiivõpe informaatikatunnis 4 IFIOM/18.DT  
YDP7001.YM Õpetajakoolituse praktika I 6 IFIOM/19.DT  

Kevad 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
IFI7012.DT Põhipraktika II 6 IFIOM/18.DT  
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3 IFIOM/19.DT  
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3 IFIOM/18.DT  
IFI7207.DT Digitaalne õppevara 4 IFHTM/19.DT  
IFI7207.DT Digitaalne õppevara 4 IFIOM/19.DT  
IFI7207.DT Digitaalne õppevara 4 INITM/19.DT  
YDP7002.YM Õpetajakoolituse praktika II 6 IFIOM/19.DT  

Sügis 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
IFI7011.DT Põhipraktika I 6 IFIOM/19.DT  
IFI7051.DT Õppedisaini alused 4 IFIOM/19.DT  
IFI7403.DT Andmepõhine otsustamine ja muutuste juhtimine organisatsioonis 6 DTOSM/19.DT en

Kevad 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
IFI7012.DT Põhipraktika II 6 IFIOM/19.DT  
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3 IFIOM/19.DT  
Süsteem ei näita vabaaineid, ELU projekte ja kaasõppejõuna kavandatud õppetööd.