Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Mart Laanpere

haridustehnoloogia vanemteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: mart.laanpere@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7011.DT Põhipraktika I 6 IFIOM/18.DT 1    
IFI7034.DT Informaatika didaktika 6 IFIOM/19.DT 1  
IFI7051.DT Õppedisaini alused 4 1  
IFI7055.DT Innovatsioonitehnoloogiad 4 1    
IFI7216.DT Aktiivõpe informaatikatunnis 4 IFIOM/18.DT 1  
YDP7001.YM Õpetajakoolituse praktika I 6 IFIOM/19.DT      

Kevad 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7012.DT Põhipraktika II 6 IFIOM/18.DT      
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3 IFIOM/19.DT      
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3 IFIOM/18.DT      
IFI7207.DT Digitaalne õppevara 4      
YDP7002.YM Õpetajakoolituse praktika II 6 IFIOM/19.DT      

Sügis 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7011.DT Põhipraktika I 6 IFIOM/19.DT      
IFI7051.DT Õppedisaini alused 4 IFIOM/19.DT      
IFI7403.DT Andmepõhine otsustamine ja muutuste juhtimine organisatsioonis 6 DTOSM/19.DT     en

Kevad 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7012.DT Põhipraktika II 6 IFIOM/19.DT      
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3 IFIOM/19.DT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.