Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Mart Laanpere

haridustehnoloogia vanemteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: mart.laanpere@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7034.DT Informaatika didaktika 6 IFIOM/20.DT      
IFI7051.DT Õppedisaini alused 4    

Kevad 2021

Kaasõppejõuna õpetamine

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Vastutav õppejõud  
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3 IFIOM/20.DT   Külli Kori  
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3 IFIOM/19.DT   Külli Kori  

Sügis 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7051.DT Õppedisaini alused 4 IFIOM/20.DT    
IFI7055.DT Innovatsioonitehnoloogiad 4 IFHTM/20.DT      

Kevad 2022

Kaasõppejõuna õpetamine

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Vastutav õppejõud  
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3 IFIOM/20.DT   Külli Kori  
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.