Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppeained | Õppejõud | Avaldused | Päringud

Merle Laurits

infoteaduse lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: mlemberg@tlu.ee

Profiilid: ETIS

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
INT6049.DT Inforessursside liigitamine ja liigitussüsteemid 3
INT6052.DT Integreeritud raamatukogusüsteemid 4
INT7018.DT Infosüsteemide modelleerimine ja projekteerimine 4
Süsteem ei näita vabaaineid, ELU projekte ja kaasõppejõuna kavandatud õppetööd.