Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Maia Lust

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2019

Kaasõppejõuna õpetamine

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Vastutav õppejõud  
IFI7034.DT Informaatika didaktika 6 IFIOM/19.DT 1 Mart Laanpere  
IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 4 1 Hans Põldoja  
IFI7216.DT Aktiivõpe informaatikatunnis 4 IFIOM/18.DT 1 Mart Laanpere  
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.