Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Marge Kusmin

Profiilid: ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2019

Kaasõppejõuna õpetamine

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Vastutav õppejõud  
IFI7051.DT Õppedisaini alused 4 1 Mart Laanpere  
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.