Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppeained | Õppejõud | Avaldused | Päringud

Katrin Niglas

andmeanalüüsi professor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: katrin.niglas@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
IFI8001.DT Kvantitatiivsed andmekogumise ja -analüüsi meetodid 3
IFI8003.DT Teadusmetodoloogia 6
IFI8004.DT Mitmemõõtmeline statistika: dispersioon- ja regressioonanalüüs 4
IFI8005.DT Mitmemõõtmeline statistika: meetodid tunnuste ja objektide grupeerimiseks 4
IFI8007.DT Kombineeritud uuringudisainid 6

Sügis 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
IFI8005.DT Mitmemõõtmeline statistika: meetodid tunnuste ja objektide grupeerimiseks 4 IFITD/18.DT en
IFI8005.DT Mitmemõõtmeline statistika: meetodid tunnuste ja objektide grupeerimiseks 4 IFITD/19.DT en

Kevad 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
IFI8007.DT Kombineeritud uuringudisainid 6 IFITD/18.DT en
IFI8007.DT Kombineeritud uuringudisainid 6 IFITD/19.DT en

Sügis 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
IFI8004.DT Mitmemõõtmeline statistika: dispersioon- ja regressioonanalüüs 4 IFITD/19.DT en
Süsteem ei näita vabaaineid, ELU projekte ja kaasõppejõuna kavandatud õppetööd.