Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kairi Osula

andmeanalüüsi lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: kairi.osula@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6082.DT Andmeanalüüs II 3 PSPSB/17.LT 1    
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4 1    
IFI7212.DT Kvantitatiivne andmeanalüüs 6 KAKLI/16.HR 1    
MLM7410.DT Statistika ja andmeanalüüs 4 MLMOM/17.DT 1    

Kaasõppejõuna õpetamine

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Vastutav õppejõud  
IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 6 2 Jaanika Meigas  

Kevad 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6081.DT Andmeanalüüs I 3 PSPSB/18.LT      
IFI7070.DT Statistilised järeldused uurimistöös 3      
IFI7071.DT Mitmemõõtmeline statistika 6 PSPSM/19.LT      

Sügis 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6082.DT Andmeanalüüs II 3      
MLM7410.DT Statistika ja andmeanalüüs 4 MLMOM/18.DT      

Kevad 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7071.DT Mitmemõõtmeline statistika 6 MLMB/18.DT      

Sügis 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6082.DT Andmeanalüüs II 3 MLMB/19.DT      
MLM7410.DT Statistika ja andmeanalüüs 4 MLMOM/19.DT      

Kevad 2022

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7071.DT Mitmemõõtmeline statistika 6 MLMB/19.DT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.