Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppeained | Õppejõud | Avaldused | Päringud

Gerti Pishtari

nooremteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: gerti.pishtari@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Süsteem ei näita vabaaineid, ELU projekte ja kaasõppejõuna kavandatud õppetööd.