Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppeained | Õppejõud | Avaldused | Päringud

Kädi Riismaa

dokumendihalduse lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: kadi.riismaa@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
INT6053.DT Dokumendi- ja arhiivihalduse alused 6
INT6055.DT Dokumendi- ja arhiivihalduse normatiivne keskkond 5
INT6071.DT Dokumendi- ja arhiivihalduse normatiivne keskkond 4
INT6080.DT Digitaalse informatsiooni säilitamine 4
INT6082.DT Infoühiskonna teenused ja teabehaldus 4
INT7108.DT Organisatsiooni dokumendihaldus riigi infosüsteemis 4
INT7109.DT Dokumendihalduse rakendused eri valdkondades 4
INT7111.DT Dokumendi- ja arhiivihaldussüsteemid 4
INT7112.DT Dokumendihalduse erialapraktika 4
INT7132.DT Dokumendihaldus ja teenused 4
INT7151.DT Info- ja dokumendihaldussüsteemid 6
INT7163.DT Digitaalne säilitamine ja teabehaldus 4

Sügis 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
INT6053.DT Dokumendi- ja arhiivihalduse alused 6 INITB/19.DT  
INT7151.DT Info- ja dokumendihaldussüsteemid 6 INITM/19.DT  

Kevad 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
INT6080.DT Digitaalse informatsiooni säilitamine 4 INITB/18.DT  
INT6082.DT Infoühiskonna teenused ja teabehaldus 4 INITB/19.DT  
INT7163.DT Digitaalne säilitamine ja teabehaldus 4 INITM/19.DT  

Kevad 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
INT6080.DT Digitaalse informatsiooni säilitamine 4 INITB/19.DT  
Süsteem ei näita vabaaineid, ELU projekte ja kaasõppejõuna kavandatud õppetööd.