Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kädi Riismaa

dokumendihalduse lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: kadi.riismaa@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT6053.DT Dokumendi- ja arhiivihalduse alused 6 INITB/19.DT 1    
INT7151.DT Info- ja dokumendihaldussüsteemid 6 INITM/19.DT 1    

Kevad 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT6080.DT Digitaalse informatsiooni säilitamine 4 INITB/18.DT      
INT6082.DT Infoühiskonna teenused ja teabehaldus 4 INITB/19.DT      
INT7163.DT Digitaalne säilitamine ja teabehaldus 4 INITM/19.DT      

Kevad 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT6080.DT Digitaalse informatsiooni säilitamine 4 INITB/19.DT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.