Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppeained | Õppejõud | Avaldused | Päringud

Maria Jesus Rodriguez Triana

haridusliku andmekaeve vanemteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: maria_jesus.rodriguez_triana@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
DTI8006.DT Uurimissuunad haridustehnoloogias ja teadmusjuhtimises 4

Sügis 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
DTI8006.DT Uurimissuunad haridustehnoloogias ja teadmusjuhtimises 4 IFITD/19.DT en
Süsteem ei näita vabaaineid, ELU projekte ja kaasõppejõuna kavandatud õppetööd.