Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Pille Eslon

keeletehnoloogia dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: pille.eslon@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6223.DT Keel ja tehnoloogia 6 AIAJB/18.HT 1  

Kaasõppejõuna õpetamine

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Vastutav õppejõud  
DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis 6 1 Hans Põldoja  

Sügis 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI6223.DT Keel ja tehnoloogia 6 AIAJB/19.HT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.