Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppeained | Õppejõud | Avaldused | Päringud

Tõnu Tõnso

rakendusmatemaatika lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: tonu.tonso@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
MLM6005.DT Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika I 5
MLM6011.DT Arvutusmeetodid 5
MLM6133.DT Elementaarmatemaatika III 4
MLM6183.DT Sissejuhatus analüütilisse geomeetriasse 4
MLM6184.DT Tõenäosusteooria elemendid 4
MLM6204.DT Analüütiline geomeetria 4
MLM6211.DT Matemaatika tarkvarapaketid 4
MLM6222.DT Kõrgem matemaatika: lineaaralgebra ja analüütiline geomeetria 4
MLM6226.DT Kõrgem matemaatika: lineaaralgebra ja analüütiline geomeetria 5
MLM6227.DT Matemaatiline modelleerimine 4
MLM6246.DT Arvutusmeetodid 4
MLM6400.DT Tõenäosuslikud struktuurid 6
MLM6524.DT Analüütiline geomeetria I 3
MLM6525.DT Analüütiline geomeetria II 3
MLM7204.DT Matemaatiline modelleerimine 4

Sügis 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
MLM6227.DT Matemaatiline modelleerimine 4 MLMB/18.DT  
MLM6506.DT Tõenäosusteooria algkursus 4 MLMB/18.DT  
MLM6524.DT Analüütiline geomeetria I 3 MLMB/19.DT  
MLM7204.DT Matemaatiline modelleerimine 4 MLMOM/19.DT  
MLM7204.DT Matemaatiline modelleerimine 4 MLMOM/19.DT  

Kevad 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
MLM6011.DT Arvutusmeetodid 5 MLMB/17.DT  
MLM6211.DT Matemaatika tarkvarapaketid 4 MLMB/19.DT  
MLM6507.DT Matemaatiline statistika 3 MLMB/18.DT  
Süsteem ei näita vabaaineid, ELU projekte ja kaasõppejõuna kavandatud õppetööd.