Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Elviine Uverskaja

infoteaduse lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: elviine.uverskaja@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT6010.DT Organisatsiooni teabeprotsessid 4 INITB/17.DT 1    
INT6044.DT Sissejuhatus infoarhitektuuri 4 INITB/19.DT 1    
INT6063.DT Infoseire ja -turvalisus veebikeskkonnas 4 INITB/17.DT 1    
INT7152.DT Info- ja teadmusjuhtimise poliitikad ja strateegiad 4 INITM/18.DT 1    
INT7161.DT Infoarhitektuur ja -disain 4 INITM/18.DT 1    
INT7162.DT Infoanalüüsi teenused organisatsioonis 4 INITM/19.DT 1    

Kevad 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT6011.DT Infoteenindus 4 INITB/19.DT      
INT6061.DT Veebisisu infoanalüüs ja vahendamine 4 INITB/18.DT      
INT7018.DT Infosüsteemide modelleerimine ja projekteerimine 4 INITM/19.DT      
INT7155.DT Infootsing: strateegiad ja meetodid 4 INITM/19.DT      

Sügis 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT6010.DT Organisatsiooni teabeprotsessid 4 INITB/18.DT      
INT6063.DT Infoseire ja -turvalisus veebikeskkonnas 4 INITB/18.DT      
INT7152.DT Info- ja teadmusjuhtimise poliitikad ja strateegiad 4 INITM/19.DT      
INT7161.DT Infoarhitektuur ja -disain 4 INITM/19.DT      

Kevad 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT6061.DT Veebisisu infoanalüüs ja vahendamine 4 INITB/19.DT      

Sügis 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT6010.DT Organisatsiooni teabeprotsessid 4 INITB/19.DT      
INT6063.DT Infoseire ja -turvalisus veebikeskkonnas 4 INITB/19.DT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.