Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppeained | Õppejõud | Avaldused | Päringud

Elviine Uverskaja

infoteaduse lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: elviine.uverskaja@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
INT6010.DT Organisatsiooni teabeprotsessid 4
INT6011.DT Infoteenindus 4
INT6028.DT Infoanalüüs ja refereerimine 4
INT6044.DT Sissejuhatus infoarhitektuuri 4
INT6045.DT Infoteenindus digitaalkeskkonnas 4
INT6061.DT Veebisisu infoanalüüs ja vahendamine 4
INT6063.DT Infoseire ja -turvalisus veebikeskkonnas 4
INT7079.DT Infoarhitektuur ja infodisain 6
INT7081.DT Infopoliitika ja strateegia 4
INT7101.DT Info- ja teadmusjuhtimise strateegiad 4
INT7102.DT Teaberetseptsioon ja infoesitlus 4
INT7127.DT Karjääriinfo allikad ja teenused 4
INT7152.DT Info- ja teadmusjuhtimise poliitikad ja strateegiad 4
INT7155.DT Infootsing: strateegiad ja meetodid 4
INT7157.DT Infoteenused ja -teenindamine 4
INT7161.DT Infoarhitektuur ja -disain 4
INT7162.DT Infoanalüüsi teenused organisatsioonis 4

Sügis 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
INT6010.DT Organisatsiooni teabeprotsessid 4 INITB/17.DT  
INT6044.DT Sissejuhatus infoarhitektuuri 4 INITB/19.DT  
INT6063.DT Infoseire ja -turvalisus veebikeskkonnas 4 INITB/17.DT  
INT7152.DT Info- ja teadmusjuhtimise poliitikad ja strateegiad 4 INITM/18.DT  
INT7161.DT Infoarhitektuur ja -disain 4 INITM/18.DT  
INT7162.DT Infoanalüüsi teenused organisatsioonis 4 INITM/19.DT  

Kevad 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
INT6011.DT Infoteenindus 4 INITB/19.DT  
INT6061.DT Veebisisu infoanalüüs ja vahendamine 4 INITB/18.DT  
INT7018.DT Infosüsteemide modelleerimine ja projekteerimine 4 INITM/19.DT  
INT7155.DT Infootsing: strateegiad ja meetodid 4 INITM/19.DT  

Sügis 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
INT6010.DT Organisatsiooni teabeprotsessid 4 INITB/18.DT  
INT6063.DT Infoseire ja -turvalisus veebikeskkonnas 4 INITB/18.DT  
INT7152.DT Info- ja teadmusjuhtimise poliitikad ja strateegiad 4 INITM/19.DT  
INT7161.DT Infoarhitektuur ja -disain 4 INITM/19.DT  

Kevad 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
INT6061.DT Veebisisu infoanalüüs ja vahendamine 4 INITB/19.DT  

Sügis 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
INT6010.DT Organisatsiooni teabeprotsessid 4 INITB/19.DT  
INT6063.DT Infoseire ja -turvalisus veebikeskkonnas 4 INITB/19.DT  
Süsteem ei näita vabaaineid, ELU projekte ja kaasõppejõuna kavandatud õppetööd.