Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppeained | Õppejõud | Avaldused | Päringud

Triinu Jesmin

andmeanalüüsi lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: triinu.jesmin@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
IFI7307.DT Õpimängude sisu adaptatsiooni mõjutegurid 4
IFI7326.DT Õpimängude arendamise pedagoogilised ja psühholoogilised faktorid 4
IFI7333.DT Mängu kavandamise psühholoogilised aspektid 4

Sügis 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4 MLBB/17.LT  
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4 MLLB/17.LT  
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4 IFIMM/18.DT en
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4 IFIMM/19.DT en
IFI7307.DT Õpimängude sisu adaptatsiooni mõjutegurid 4 DTLGM/18.DT en
IFI7333.DT Mängu kavandamise psühholoogilised aspektid 4 DTLGM/19.DT en

Sügis 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4 IFIMM/19.DT en
IFI7326.DT Õpimängude arendamise pedagoogilised ja psühholoogilised faktorid 4 DTLGM/19.DT en
Süsteem ei näita vabaaineid, ELU projekte ja kaasõppejõuna kavandatud õppetööd.