Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppeained | Õppejõud | Avaldused | Päringud

Sirje Virkus

infoteaduse professor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: sirje.virkus@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Õppekava kuraator

Õppekava kood Õppekava nimetus Õppetase
INDLM.DT Digitaalraamatukogundus magistriõpe

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
DTI7002.DT Uurimismeetodid 6
INT6029.DT Infopädevused 5
INT6034.DT Uurimisseminar infojuhtimises 5
INT6043.DT Infojuhtimine organisatsioonis 5
INT6081.DT Infootsing ja andmekaeve 5
INT7048.DT Infojuhtimine 5
INT7097.DT Infokäitumise ja -otsingu teooriad 6
INT7098.DT Info- ja teadmusühiskonna käsitlused ja tehnoloogiad 4
INT7100.DT Info- ja teadmusjuhtimise teooriad 4
INT7103.DT Info- ja teadmusjuhtimise süsteemid ja tehnoloogiad 4
INT7134.DT Uurimismeetodid ja teadusteooria 15
INT7135.DT Magistritöö 30
INT7153.DT Info- ja teadmusjuhtimise teooriad ja praktikad 4
INT7201.DT Info- ja teadmusjuhtimise teooriad ja praktikad 6
INT8001.DT Praktiline teadusloome sotsiaalteadustes 4

Sügis 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
INT6002.DT Sissejuhatus infoteadustesse 6 INITB/19.DT  
INT6081.DT Infootsing ja andmekaeve 5 INITB/17.DT  
INT7096.DT Infoteaduse teooriad ja metodoloogiad 6 DTOSM/19.DT en
INT7096.DT Infoteaduse teooriad ja metodoloogiad 6 INITM/19.DT en
INT7097.DT Infokäitumise ja -otsingu teooriad 6 INITM/19.DT  
INT7153.DT Info- ja teadmusjuhtimise teooriad ja praktikad 4 IFHTM/18.DT  
INT7153.DT Info- ja teadmusjuhtimise teooriad ja praktikad 4 IFHTM/19.DT  
INT7153.DT Info- ja teadmusjuhtimise teooriad ja praktikad 4 INITM/19.DT  
INT7154.DT Info- ja teadmusühiskonna käsitlused, süsteemid ja tehnoloogiad 4 INITM/18.DT  

Kevad 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
DTI7002.DT Uurimismeetodid 6 INITM/19.DT  

Sügis 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
INT6081.DT Infootsing ja andmekaeve 5 INITB/18.DT  
INT7154.DT Info- ja teadmusühiskonna käsitlused, süsteemid ja tehnoloogiad 4 INITM/19.DT  

Sügis 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
INT6081.DT Infootsing ja andmekaeve 5 INITB/19.DT  
Süsteem ei näita vabaaineid, ELU projekte ja kaasõppejõuna kavandatud õppetööd.