Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Sirje Virkus

infoteaduse professor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: sirje.virkus@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT6002.DT Sissejuhatus infoteadustesse 6 INITB/19.DT 1  
INT6081.DT Infootsing ja andmekaeve 5 INITB/17.DT 1    
INT7096.DT Infoteaduse teooriad ja metodoloogiad 6 1 en
INT7097.DT Infokäitumise ja -otsingu teooriad 6 INITM/19.DT 1    
INT7153.DT Info- ja teadmusjuhtimise teooriad ja praktikad 4 1    
INT7154.DT Info- ja teadmusühiskonna käsitlused, süsteemid ja tehnoloogiad 4 INITM/18.DT 1    

Kaasõppejõuna õpetamine

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Vastutav õppejõud  
DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis 6 1 Hans Põldoja  

Kevad 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
DTI7002.DT Uurimismeetodid 6 INITM/19.DT      

Sügis 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT6081.DT Infootsing ja andmekaeve 5 INITB/18.DT      
INT7154.DT Info- ja teadmusühiskonna käsitlused, süsteemid ja tehnoloogiad 4 INITM/19.DT      

Sügis 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
INT6081.DT Infootsing ja andmekaeve 5 INITB/19.DT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.