Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Maria Zeltser

matemaatika dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: maria.zeltser@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6305.DT Finantsmatemaatika alused 4 MLMB/18.DT 1    
MLM6503.DT Matemaatiline analüüs III 4 MLMB/18.DT 1    

Kevad 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6306.DT Majandusstatistika meetodid 4 MLMB/17.DT      
MLM6308.DT Tabelarvutus ja programmeerimine 4 MLMB/18.DT      
MLM6309.DT Tabelarvutus ja programmeerimine 4      
MLM6504.DT Matemaatiline analüüs IV 4 MLMB/18.DT      

Sügis 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6307.DT Andmetöötlus ja andmekaeve 4 MLMB/18.DT      

Kevad 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM6306.DT Majandusstatistika meetodid 4 MLMB/18.DT      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.