Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppeained | Õppejõud | Avaldused | Päringud

Maria Zeltser

matemaatika dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: maria.zeltser@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
MLM6004.DT Diferentsiaalvõrrandid 4
MLM6007.DT Diferentsiaalvõrrandid 5
MLM6009.DT Matemaatiline analüüs III 6
MLM6049.DT Seminar matemaatilise analüüsi ja/või selle rakenduste valdkonnas 3
MLM6213.DT Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika II 6
MLM6249.DT Seminar algebra, geomeetria või nende rakenduste valdkonnas 3
MLM6302.DT Statistilised meetodid majanduses 6
MLM6303.DT Finantsmatemaatika 6
MLM6305.DT Finantsmatemaatika alused 4
MLM6306.DT Majandusstatistika meetodid 4
MLM6307.DT Andmetöötlus ja andmekaeve 4
MLM6308.DT Tabelarvutus ja programmeerimine 4
MLM6309.DT Tabelarvutus ja programmeerimine 4
MLM6411.DT Praktika II 3
MLM6504.DT Matemaatiline analüüs IV 4
MLM6507.DT Matemaatiline statistika 3
MLM7215.DT Mitmemõõtmeline statistika 5
MLM7218.DT Väljateooria elemendid 4

Sügis 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
MLM6305.DT Finantsmatemaatika alused 4 MLMB/18.DT  
MLM6503.DT Matemaatiline analüüs III 4 MLMB/18.DT  

Kevad 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
MLM6306.DT Majandusstatistika meetodid 4 MLMB/17.DT  
MLM6308.DT Tabelarvutus ja programmeerimine 4 MLMB/18.DT  
MLM6309.DT Tabelarvutus ja programmeerimine 4 MLMB/17.DT  
MLM6309.DT Tabelarvutus ja programmeerimine 4 MLMB/18.DT  
MLM6504.DT Matemaatiline analüüs IV 4 MLMB/18.DT  

Sügis 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
MLM6307.DT Andmetöötlus ja andmekaeve 4 MLMB/18.DT  

Kevad 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
MLM6306.DT Majandusstatistika meetodid 4 MLMB/18.DT  
Süsteem ei näita vabaaineid, ELU projekte ja kaasõppejõuna kavandatud õppetööd.