Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppeained | Õppejõud | Avaldused | Päringud

Ilkka Johannes Kosunen

interaktsioonidisaini vanemteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: ikosunen@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Süsteem ei näita vabaaineid, ELU projekte ja kaasõppejõuna kavandatud õppetööd.