Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppeained | Õppejõud | Avaldused | Päringud

Priit Parmakson

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
IFI7023.DT Infokäitluse alused 4
Süsteem ei näita vabaaineid, ELU projekte ja kaasõppejõuna kavandatud õppetööd.