Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Tiiu Kaljas

Profiilid: ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Kevad 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
MLM7196.DT Kõrvaleriala praktika 3      
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.