Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppeained | Õppejõud | Avaldused | Päringud

Linda Helene Sillat

nooremteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: linda.sillat@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
IFI6217.DT Digitaalne kirjaoskus 6
IFI7211.DT Haridustehnoloogia praktika 6

Sügis 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
IFI7211.DT Haridustehnoloogia praktika 6 IFHTM/18.DT  

Kevad 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
IFI6217.DT Digitaalne kirjaoskus 6 KKLHB/18.HT  

Sügis 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
IFI7211.DT Haridustehnoloogia praktika 6 IFHTM/19.DT  
Süsteem ei näita vabaaineid, ELU projekte ja kaasõppejõuna kavandatud õppetööd.