Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppeained | Õppejõud | Avaldused | Päringud

Andres Kütt

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
IFI7013.DT Infotehnoloogia strateegiline juhtimine 5
IFI7408.DT Infotehnoloogia strateegiline juhtimine 6
IFI7410.DT Infotehnoloogia strateegiline juhtimine 4
Süsteem ei näita vabaaineid, ELU projekte ja kaasõppejõuna kavandatud õppetööd.