Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppeained | Õppejõud | Avaldused | Päringud

Eka Jeladze

nooremteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: eka.jeladze@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Süsteem ei näita vabaaineid, ELU projekte ja kaasõppejõuna kavandatud õppetööd.