Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Eka Jeladze

nooremteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: eka.jeladze@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.