Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppeained | Õppejõud | Avaldused | Päringud

Shashi Kant Shankar

nooremteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: shashik@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Süsteem ei näita vabaaineid, ELU projekte ja kaasõppejõuna kavandatud õppetööd.