Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppeained | Õppejõud | Avaldused | Päringud

Andi Kivinukk

Profiilid: ETIS

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
MLM6003.DT Matemaatiline analüüs II 4
MLM6030.DT Optimeerimine majanduses 5
MLM6210.DT Matemaatiline planeerimine 4
MLM6232.DT Väärtpaberite portfelliteooria alused 4
MLM6300.DT Matemaatiline planeerimine 6
MLM6301.DT Optimeerimine majanduses 6
MLM6304.DT Planeerimise ja juhtimise matemaatilised meetodid 6
MLM6311.DT Matemaatiline planeerimine 6
MLM6404.DT Praktika matemaatikas I 3
MLM6405.DT Praktika matemaatikas II 3
MLM6410.DT Praktika I 3
MLM6503.DT Matemaatiline analüüs III 4
MLM6505.DT Matemaatilise analüüsi valitud peatükke 3
MLM6506.DT Tõenäosusteooria algkursus 4
MLM7012.DT Fourier´ analüüs ja lähendamine 6
MLM7016.DT Optsioonide hindamise alused 6
MLM7090.DT Individuaalaine matemaatilise analüüsi valdkonnas 6
MLM7097.DT Magistritöö seminar matemaatilise analüüsi valdkonnas I 3
MLM7098.DT Magistritöö seminar matemaatilise analüüsi valdkonnas II 3
MLM7099.DT Praktika matemaatilise analüüsi valdkonnas 6
MLM7216.DT Matemaatilise füüsika võrrandid 5
MLM7217.DT Dünaamilised süsteemid 4
MLM7409.DT Matemaatilise analüüsi valitud peatükke 5
MLM8001.DT Fourier` analüüs ja selle rakendused 6
Süsteem ei näita vabaaineid, ELU projekte ja kaasõppejõuna kavandatud õppetööd.