Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Merily Müürsepp

õppenõustaja ja -spetsialist
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: merily.muursepp@tlu.ee

Profiilid: TLU

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2019

Kaasõppejõuna õpetamine

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Vastutav õppejõud  
DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis 6 1 Hans Põldoja  
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.