Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppeained | Õppejõud | Avaldused | Päringud

Jüri Kurvits

lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: juri.kurvits@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
MLM6017.DT Finantsmatemaatika 5
MLM6022.DT Kõrgem matemaatika: diferentsiaal- ja integraalarvutus 5
MLM6101.DT Elementaarmatemaatika I 3
MLM6102.DT Elementaarmatemaatika II 3
MLM6106.DT Praktiline matemaatika 4
MLM6111.DT Geomeetria põhikoolis 3
MLM6132.DT Elementaarmatemaatika II 4
MLM7104.DT Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika 3
MLM7106.DT Matemaatika õpetamine arvuti abil 3
MLM7111.DT Matemaatika metoodika praktikum I 3
MLM7166.DT Digivahendid matemaatikaõppes 4
MLM7206.DT Digivahendid matemaatikaõppes 3
MLM7300.DT Arvuteooria ja algebra 5
MLM7301.DT Diferentsiaal- ja integraalarvutus 5
MLM7303.DT Matemaatika praktikas 3
MLM7401.DT Elementaarmatemaatika P1 3
MLM7402.DT Elementaarmatemaatika P2 3
MLM7403.DT Elementaarmatemaatika valitud peatükke I 4

Sügis 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
MLM6101.DT Elementaarmatemaatika I 3 MLMB/19.DT  
MLM6106.DT Praktiline matemaatika 4 IFIFB/19.DT  
MLM7104.DT Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika 3 MLMOM/18.DT  
MLM7104.DT Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika 3 MLMOM/18.DT  
MLM7111.DT Matemaatika metoodika praktikum I 3 MLMOM/18.DT  
MLM7111.DT Matemaatika metoodika praktikum I 3 MLMOM/18.DT  
MLM7198.DT Õpetajakoolituse põhipraktika I 6 MLMOM/17.DT  
MLM7198.DT Õpetajakoolituse põhipraktika I 6 MLMOM/17.DT  
MLM7401.DT Elementaarmatemaatika P1 3 IFIOM/19.DT  
MLM7401.DT Elementaarmatemaatika P1 3 MLMOM/19.DT  

Kevad 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
MLM6102.DT Elementaarmatemaatika II 3 MLMB/19.DT  
MLM7206.DT Digivahendid matemaatikaõppes 3 IFIOM/19.DT  
MLM7206.DT Digivahendid matemaatikaõppes 3 MLMOM/19.DT  
MLM7206.DT Digivahendid matemaatikaõppes 3 MLMOM/19.DT  
MLM7402.DT Elementaarmatemaatika P2 3 IFIOM/19.DT  
MLM7402.DT Elementaarmatemaatika P2 3 MLMOM/19.DT  
MLM7403.DT Elementaarmatemaatika valitud peatükke I 4 MLMOM/19.DT  

Sügis 2020

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
MLM7104.DT Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika 3 MLMOM/19.DT  
MLM7104.DT Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika 3 MLMOM/19.DT  
MLM7111.DT Matemaatika metoodika praktikum I 3 MLMOM/19.DT  
MLM7111.DT Matemaatika metoodika praktikum I 3 MLMOM/19.DT  

Sügis 2021

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon  
MLM7198.DT Õpetajakoolituse põhipraktika I 6 MLMOM/19.DT  
MLM7198.DT Õpetajakoolituse põhipraktika I 6 MLMOM/19.DT  
Süsteem ei näita vabaaineid, ELU projekte ja kaasõppejõuna kavandatud õppetööd.