Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Kaja Mädamürk

nooremteadur
Loodus- ja terviseteaduste instituut

E-mail: kaja.madamurk@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2019

Kaasõppejõuna õpetamine

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Vastutav õppejõud  
IFI6082.DT Andmeanalüüs II 3 PSPSB/17.LT 2 Kairi Osula  
Süsteem ei näita teistes instituutides läbiviidavat õppetööd ja ELU projekte.