Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Mart Laanpere

haridustehnoloogia vanemteadur
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: mart.laanpere@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Sügis 2017

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7051.DT Õppedisaini alused 4 IFHTM/17.DT      
IFI7055.DT Innovatsioonitehnoloogiad 4      

Kevad 2018

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7207.DT Digitaalne õppevara 4 IFHTM/17.DT      

Sügis 2018

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7051.DT Õppedisaini alused 4 IFHTM/18.DT 1    
IFI7055.DT Innovatsioonitehnoloogiad 4 1    
IFI7200.DT Informaatika didaktika 4 IFIOM/18.DT 1  
YDP7001.YM Õpetajakoolituse praktika I 6 IFIOM/18.DT 1    

Kaasõppejõuna õpetamine

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Vastutav õppejõud  
DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis 6 1 Hans Põldoja  

Kevad 2019

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Õppekavaversioon Rühmad Kaasõppejõud  
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3 IFIOM/18.DT 1    
IFI7207.DT Digitaalne õppevara 4 1  
YDP7002.YM Õpetajakoolituse praktika II 6 IFIOM/18.DT 1    
Süsteem ei näita vabaaineid, ELU projekte ja kaasõppejõuna kavandatud õppetööd.